Startsida  Kontohantering
Min profil
* = obligatoriskt

Vill du ha ett medborgarkonto i Dexter eller har du förlorat dina inloggningsuppgifter? Fyll i ditt personnummer i nedanstående fält så skickar vi uppgifterna till dig. De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i kommunens datasystem. Uppgifterna som registreras används för administration, statistik, beslut och debitering av avgifter. Uppgifterna som registreras kommer att distribueras vidare till andra datasystem som behöver uppgifterna för sin verksamhet. Enligt PuL har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år, få besked om hur personuppgifterna behandlas (§ 26). Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till: Borås Stad Revisionskontoret Personuppgiftsombud 501 80 BORÅS
Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN):*
   
Var vänlig vänta medan sidan laddas...